भास असे हे भाषेचे

भास असे हे भाषेचे
एकाएक मी अनुभवले
कोठे भाग घेऊनि भागले
कोठे भाग देउनी उरले

एक असते ते वीट येणे
एक तो सर्वज्ञ उभा विटेवरी
कोणी विचारले भाव जगातले
कोणी सांगितले भाव मनातले

कर्मयोगी ने मान मिळवला
हठयोगीने मान ताटली
विषुववृत्त हे स्थान होऊनि
कवितेचे वृत्त जाहले

कोणी राग गायले
आणि कोणी राग दाखविले
कोणी माझी भेट घालती
मी कोणाला भेट दिले

सौंदर्य शब्दांचे तरीही
मला शेवटी असे कळले
दुपट्यात घेतले जेव्हां तिला मी
प्रेम तिचे दुपटीने ने मिळाले

Advertisement

Published by

Suyog Ketkar

He is a certified technical communicator. He believes that writing continues to be an easy-to-do but difficult-to-master job. In his work time, he proudly dons the “enabler” cape. In his non-work time, he dons many hats including one of a super-busy father.

2 thoughts on “भास असे हे भाषेचे”

Comments are closed.